Maria Dulce Paulino Gomes Correia

pcmariadulce@gmail.com

Didattica

Insegnamenti

  • 2019 - 2020
  • LINGUA PORTOGHESE I (cod. 55872) CLA in LINGUE E CULTURE MODERNE - classe L-11
  • LINGUA PORTOGHESE I (LM) (cod. 90257) CLA in LINGUE E LETTERATURE MODERNE PER I SERVIZI CULTURALI - classe LM-37
  • 2018 - 2019
  • LINGUA PORTOGHESE I (cod. 55872) CLA in LINGUE E CULTURE MODERNE - classe L-11
  • LINGUA PORTOGHESE III (cod. 65223) CLA in LINGUE E CULTURE MODERNE - classe L-11